Ugradnja-klima-uredjaja-beograd

Montaža klima uredjaja u našem Samsara servisu obavlja se maksimalno profesionalno i sa kompletnom uslugom. Od besplatnog pregleda prostora, dostave klime, montaže, demontaže do periodičnog pregleda klima uređaja. Prodajemo i montiramo isključivo klima uređaje za koje Vam možemo ponuditi svu tehničku podršku i rezervne delove u garantnom i vangarantnom roku. Uslugu ugradnje klima uređaja, montažeri Samsare ugrađuju u Beogradu i okolini.

Pre montaže klima uređaja bitno je konsultovati se sa stručnom osobom iz razloga što izbor lošeg mesta montaže smanjuje učinkovitost klima uređaja, ali i vek trajanja uređaja.

Montaža klima uredjaja zavisi od visine i lokaciji objekta, izolacije, namene klima uređaja – grejanje ili hlađenje prostora, proizvođaču klime itd.

Montaža klima uredjaja se radi iz nekoliko faza:

1. Prvo proveravamo da li su isporučeni svi neophodni delovi koji se nalaze u kutiji i popisani su u specifikaciji koji ste dobili uz uredjaj

2. Uslov da bi ste sačuvali garanciju na ispravnost uređaja je ta da klimu može montirati samo ovlaščeni servis.

3. Najvažnija stvar je da proverimo električne instalacije u stanu i da li je neophodno pomeranje električnog priključka, provera snagu električne instalacije i da li ima uzemljenje koje je neophodno za ispravan rad klima uredjaja.

4. Određivanje mesta za postavljanje spoljen i unutrašnje jedinice.

Podešavanje visine unutrašnje jedinice, ako je plafon preko 2.5m postavlja se na 2.2m zbog što boljeg učinka. Pored navedenih ograničenja treba voditi računa o maksimalnoj udaljenosti spoljne i unutrašnje jedinice, kondenzata u crevu. Maksimalna razlika između spoljne i unutrašnje jedinice može biti 5-15m. To zavisi da li se cevi savijaju, kolika je količina freona i da li ga treba dopuniti.

5. Ugradnja nosača (limenog profila) unutrašnje jedinice na zid.

Prisloniti nosač uz zid i obeležiti mesta za rupe u zidu (voditi računa na predviđene razmake zidova), izbušiti rupe i ušrafiti oslonac. Najčešće se oslonac učvršćuje sa 4-6 šrafovaa (dimenzije zavise o podlozi na koju se pričvršćuje). Obavezno voditi računa o idealno vodoravnom položaju (koristiti vaservagu)

6. Probijanje zida za povezivanje unutrašnje i spoljne jedinice

Montaža klima uredjaja zahteva povezivanje spoljne i unutrašnje jedinice i neophodno je da otvor bude s blagim nagibom prema spolja, i bušenje se najčešće vrši burgijom 55mm (dovoljna mera za nesmetano provlačenje cevi i kablova). Zbog odvoda kondenzata potrebno je da unutrašnja jedinica bude viša od spoljne i da otvor u zidu bude ispod niži od unutrašnje jedinice. Ukoliko je potrebno nastavljati cevi kroz koje prolazi freon, najpraktičnije je da to bude ispod unutrašnje jedinice i da spoj ne prolazi kroz otvor u zidu. U slučaju eventualnog kvara, to omogućava lakšu popravaku.

7. Povezivanje instalacije na unutrašnju jedinicu

Izolacija dve cevi kroz koje prolazi freon (bakarne cevi) vrši se odvojeno. Kondenzat crevo treba dodati uz izolirane cevi.

Povezivanje kabla za napajanje i komunikaciju s spoljnom jedinicom.

montaža klima uredjaja

Najčešće u desnom delu unutrašnje jedinice postoji poklopac ispod kojeg se nalaze priključci za kabal. Nakon povezivanje kabla prelazi se na povezivanje cevi. Cevi se seku na tačnu meru alatom za rezanje bakarnih cevi. Zatim se cevi pripremaju za spajanje na unutrađnju jedinicu tako što se alatom za pertlovanje rašire krajevi i nakon toga holenderima učvrste za unutrađnju jedinicu.

8. Instalacija vanjske jedinice

Montaža klima uredjaja podrazumeva kao što smo i rekli, montiranje spoljne jedinice i odabira mesta za nju koje je određeno na temelju parametara iz tačke 4. Spoljna jedinica može biti na višem položaju od unutrašnje jedinice, ali u tom slučaju kondezat crevo ne sme „ići uz brdo“ prema spolja, već je neophodno odvod ostaviti u unutrašnjosti prostorije ispod unutrašnje jedinice . Kod razlike u visini iznad 2m treba obavezno praviti uljne zamke (sifone). Sledeći korak je učvršćivanje nosača spoljne jedinice za zid (izjednačiti razmak nosača sa nogicama koje se nalaze na spoljnoj jedinici).

Izaberite dobre šrafove

Otvor u zidu kao i neophodne dimenzije šrafova zavise od vrste zida. Zavisno od modela uređaja koji se montira, za bučnije uređaje se stavljaju gumene podloške između nogica klima uređaja i nosača radi smanjenja vibracija i buke. Montaža klima uredjaja se zatim u sledećem koraku kreće ka povezivanju kabla i cevi na spoljnu jedinicu (isti postupak pripreme cevi kao za unutrašnju jedinicu)

9. Provera spojeva

Povezivanje cevi, kablova i creva za odvod kondenzata. Rebrasto crevo za odvod kondenzata unutrašnje jedinice se postavlja kao najniže.

10. Vakuumiranje i punjenje freonom

montaža klima uredjaja

Kod montaža klima uredjaja sve prethodne tačke nestručni „majstori“ mogu uraditi koristeći se raznim alatima koji nisu prvenstveno namenjeni za ugradnju klima uređaja. Vakumiranje predstavlja najveći problem  a u svakom uputstvu klima uređaja ovo predstavlja obavezni korak. Klima uređaj ponekad može raditi i ako se ovo ne odradi, što neki majstori koriste, ali će ubrzo uslediti posledice. Ovim postupkom se izvlači vazduh i vlaga iz sistema da bi se potom pustio gas  – freon. Takođe, ovako se proverava i kompletna instalacija, kako kasnije ne bi došlo do curenja freona.

Vakumiranje se može vršiti:

– Vakum pumpom (specijalnim kompresorom za tu namenu)

– običnim kompresorom – sličan kompresoru iz frižidera

Vakum pumpa se spaja na spoljnu jedinicu preko manometara za kontrolu pritiska koji se povezuju na ventil za punjenje freonom klima uređaja. Taj ventil se nalazi na manjem ventilu spoljne jedinice.

Montaža klima uredjaja – posao za profesionalce

Iako sama montaža klima uređaja gledano po fazama ne izgleda teško za ljude sklone „uradi sam“radovima,ipak ugradnja klima uređaja iziskuje majstora koji to radi svakodnevno i koji ima iskustva u tom poslu. Greške su mnogobrojne i stoga su nam potrebni ovlašteni profesionalni montažeri. S dobrom instalacijom klimatizacija će biti uredno postavljena i učinkovita, s lošom su mogući problemi, kako u pogledu kvarova tako i u pogledu utroška energije.

Nestručna montaža klima uređaja ili montaža od neovlaštenih osoba povlači za sobom probleme oko eventualnih popravaka klima uređaja u garantnom roku koje prodavači ne uzimaju u obzir, ukoliko montažu nije obavila za taj posao ovlaštena tvrtka

Montaža klima uredjaja – Nekoliko važnih saveta

Spoljna jedinica klima uređaja mora uvek biti van objekta. To znači doslovno napolju, ne u potkrovlju, na tavanu, u podrumu i slično. Udaljenost između spoljne i unutrašnje jedinice zbog eliminacije gubitaka energije mora biti što manja, za uređaje sa inverterom do 10-ak metara. Pri radu klima uređaja stvara se kondenzacija vodene pare koju treba učinkovito odvesti odvodom koji neće ići ravno u komšijino cveće ili na ulaz zajedničke zgrade. Takođe, valja razmišljati i o arhitekturi građevine u kojoj boravimo i nastojati ne uništiti izgled zgrade i narušiti ukupan dojam ulice.

Postavite unutrašnju jedinicu na pravo mesto

Unutrašnja jedinica postavlja se tako da ‘ne tuče’ u glavu vaše ukućane, dakle treba je postaviti što više prema plafonu prostorije. Ne sme direktno delovati u smeru onog dela prostorije u kojem se ljudi najduže zadržavaju, npr. u smeru troseda u dnevnom boravku, radnog stola u radnoj sobi ili u smeru kreveta na kojemu spavamo. Ona se ne postavlja u uskom hodniku niti na način koji bi onemogućio izduvavanje.

Odvedite kondezat

Treba razmišljati i o odvodu kondenzata koji proizvodi unutrašnja jedinica, kad se hladimo, odnosno spoljna jedinica kad se grejemo. S obzirom da klime uobičajeno nemaju ugrađenu pumpicu za vodu, od dna klime mora biti provučena cev kojom se rešavamo kondenzata. Ta cev ili crevo mora imati konstantan pad, bez i jednog dela koji bi predstavljao sifon u kojem bi se zadržavala voda.

Od običnih klima do skrivenih klimatizacionih sistema

Ukoliko vam klima uređaj služi isključivo kao uređaj za ugodniji život u stanu tada je klasična varijanta s unutrašnjom i spoljnom jedinicom uobičajena. No, inteligentne kuće i nešto zahtevniji investitori svoju klimatizaciju skrivaju u zidovima i tavanima obejkata koje hlade i greju.

Na našem sajtu možete poručiti klimu, koju Vam besplatno šaljemo kurirskom službom do vašeg grada. Povezaćemo Vas sa svim ovlašćenim servisima za ugradnju klima uređaja širom Srbije.