Description

Rekuperatori sa manjim protokom vazduha

Vazduh koji iz prostorije ima različite nečistoće, neprijatne mirise, vlagu i smanjen kiseonik (crveni  – smer) sadrži i određenu energiju zagrejano zimi, hladan leti, prinudno se kreće izmedju tankih aluminijumskih ploča i izbacuje se napolje. Čist vazduh koji ulazi u suprotnom smeru (plavi  – smer). Rezultat toga je prenos energije: u slučaju grejanja spoljni čist vazduh preuzima energiju i zagreva se i ulazi u prostoriju a vazduh iz prostorije prolazi napolje. Prilikom hladjenja proces je isti ali u suprotnom smeru: spoljni vazduh se hladi preuzimajući energiju pothladjenog vazduha iz prostorije. Na ovaj se  način pored prisutne ventilacije u prostoriju vraća energija potrošena za grejanje ili  odnosno hlađenje.

Rekuperator Ruch Ventilatoren Gmbh serije

Najveći broj ovih rekuperatora se ugrađuje u  stambenim i malim poslovnim objektima, marketima, kafićima, poslatičarnicima i sl. kapaciteta 300 do 1000m³/h (serije RFI 20,30,50). A za veće i velike objekte prizvodimo rekuperatore serije 62, 75 i 100.

U standardnoj verziji svi ventilatori imaju tri brzine. Prema posebnim zahtevima ugrađuju se ventilatori sa frekventnom ili naponskom regulacijom. Ventilatori se ugrađuju u zavisnosti od tehničkih uslova ugrađujemo ventilatore dva proizvođača:

 •  RUCK VENTILATOREN Gmbh serije ETALINE
 •  MAZORATI VENTILAZIONNE SRL centrifugalna sa duplim usisom

Spadaju u grupu niskošumnih I energetske klase A. Ventilatori su skladu sa odgovarajućim našim i evropskim standardima. Kompletni tehnički podaci sastavni su deo dokumentacije koja se isporučuje sa uređajem.

Kućišta Rekuperatora se rade od PVC panela sa ispunom od polistirena d=24mm kao kompaktna konstrukcija spojena aluminijumskim profilima i zaptivanje je silikonskim zaptivačima. Pristup zonama motora, filtera i izmenjivaca je veoma lagan i bez upotrebe alata. Ugrađeni materijali imaju izvanredna mehanička i termička svojstva prema EN ISO8990 I 1309. Malim tolerancijama i kvalitetnim zaptivanjem postignuto je dodano smanjenje buke. A osim klasičnog kućišta sa 2×2 priključka na suprotnim stranama proizvodimo rekuperatore sa priključima na jednoj stani.

Drenažni odvodi su u sva četiri polja pri čemu se u zavisnosti od konfiguracije aktivira samo jedan dok su ostali zatvoreni.

Rekuperator je predviđen za rad u temperaturnim uslovima od -15 do +50 C. Nije predviđen za ugradnju gde postoje eksplozivni korozivni gasovi.

U osnovnoj verziji ugrađen je žičani kontroler sa funkcijma:

1. Uključen/isključen rad

2. Izbor količine vazduha — brzina ventilatora

3. Stalni prikaz spoljne temperature, temperature na izlazu iz rekuperatora i sobne temperature

4. Svetlosna signalizacija zapaljanosti filtera i pojave leda.

Na samomom kućištu je energetsko izvrsni panel na koji su priključeni ventilatori, temperaturne sonde, presostati (opciono) i termostat za zaštitu od smrzavanja sa slobodnim izlacima za priključak pogona žaluzine. U osnovnoj varijanti prilikom nastanka leda ovaj termostat isključuje ventilator za ubacivanje vazduha.Na istom panelu ostavljen je priključak za dodatni kontroler čistoće vazduha u prostoriji (opciono).

Rekuperator ima u osnovnoj verziji perive ili zamenljive filterske uloške klase EU2/G2. Prema zahtevu u mogućnosti smo da ugradimo filtere višeg razreda i klase ili posebne filterske jedinice.

Rekuperatori sa manjim protokom vazduha:

 • RFI 2025 – protok vazduha 250-400 m3/h
 • RFI 2030 – protok vazduha 450-600 m3/h
 • RFI 3025 – protok vazduha 500-750 m3/h
 • RFI 3030 – protok vazduha 700-900 m3/h
 • RFI 3035 – protok vazduha 800-1110 m3/h

Rekuperatori sa manjim protokom vazduha

Kako pravilno odabrati potreban rekuperator:

 • Namena prostora,
 • Broj ljudi koji boravi u prostoru (25-35m³/h/po osobi)
 • Postojeci system grejanja I hladjena,
 • Prostorna organizacija prostora,
 • Gubici – dobici po osnovu lokacije, orijentacije objekta i termickih karakteristika pregradnih elemenata(zidovi, prozori, vrata itd)
 • Raspolozivi izvori energije za nadokndu ventilacionih gubitaka-dobitaka,
 • Geogeafski spoljni uslovi ; min/max spoljna temperature I vlaznost vazduha,
 • Parametri I svezeg vazduha (spoljnjeg),
 • Uredjenje prostora – uslovi enterijera.
 • Ekonomske kalkulacije

Rekuperatori-sa-manjim-protokom-vazduha

Dat primer:

1. Prostorija za boravak dece: a×b×h =5×6×3m, P=30m², V=90m³ boravi 12 dece, 1 odrasla osoba

2. Potrebna količina svežeg vazduha 300m³/h

3. Temperaturni uslovi zima ts=-15°C, Rv=85%, tp=23°C Rv=55% Leto ts=35°C, Rv=60%, tp=27°C Rv=52%

4. Usvaja se RFI 2025 sa ventilatorima RUCK EL160E2M:

Isporučeno ZIMA 300m³/h Tu=8,5°C (ts=-15°C)

Isporučeno LETO 300m³ /h Tu=29,5°C(ts=35°C)

Povrat energije 2,5Kw E=53%.

U ovom slučaju kod klasične ventilacije potrebna količina energije da se vazduh zagreje sa sa -15 na +22°C iznosi Q1 =300×0,36×37=3996W: Sa povratom energije Q2=300×0,36×(22-8,50)=1458W:

Dodatna oprema

Mogu se izraditi i isporučiti i dodatni delovi i sklopovi kao što su dodatni ventilatori za povećanje napora, kanalski elektrogrejači, medijumski dogrejači, nepovratne klapne, regulatori protoka, prigusivači zvuka, vazdušne instalacije, distributivni elementi itd.

Tehnička podrška

Na Vaš zahtev u mogućnosti smo da pružimo kompletnu tehničku podršku oko izbora rekuperatora, proračuna prema vašim uslovima konstrukcijom priključaka, definisanja dodatne opreme, izrade instalacija, puštanja i uregulisavanja sistema. U tom smislu na raspolaganju Vam je lista koju dostavljamo i na osnovu dobijenih podataka u najkraćem roku dostavljamo rešenja.

Garancija

Garancija je 2 godine za korišćenje uređaja u okviru projektovanih parametara. Svi delovi uređaja su na raspolaganju u roku od 24 časa.

Dodatne informacije

Proizvođači

Rekuperatori Fon

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Related products