Prednosti inverter klima uređaja

Inverter klime su efikasniji od standardnih klima uređaja. Izrađeni su naprednijom tehnologijom koja može da reguliše brzinu rada kompresora i zbog toga redukuju potrošnju električne energije. Standardni sistemi konstantno uduvavaju vazduh punim kapacitetom i ne smanjuju potrošnju struje, dok inverter klime smanjuju brzinu obrtaja kompresora u radu kako se približavaju željenoj temperaturi. Prednosti inverter klima uredjaja se ogledaju i u tome da standardni klima uređaji troše konstantno istu energiju, primera radi, 1kW električne energije, dok inverter klime u zavisnosti od spoljne temperature imaju potrošnju reda 300W-1000W za red veličine od 12,000 Btu/h.

prednosti inverter klima uredjaja

Na ovoj slici može se videti da inverter klime sa plavom linijom dosta brže dostižu zadatu temperaturu. Nakon što se postigne, pomenutim regulisanjem brzine rada kompresora, uspevaju da sa dosta manje oscilacija održavaju istu temperaturu. Zbog toga je i potrošnja struje dosta niska jer je za održavanje temperature potrebno dosta manje električne energije.

Prednosti inverter klima uređaja se vide tokom zime.

Pored ekonomičnijeg rada inverter klime mogu bez oscilacija da funkcionišu na veoma niskim temperaturama čak i do -15 stepeni, i one su dosta pouzdanije za grejanje prostora tokom zimskog perioda. Standardnim sistemima optimapalni operativan rad je do -4 stepeni. Ispod te temperature gube na svojim performansama.

Veći koeficijent uštede

Ovi sistemi imaju i veći koeficijent uštede (COP) u odnosu na standardne klime. Prednosti inverter klima uredjaja je ta što COP koeficijent pokazuje koliko puta veću energiju uređaj emituje u odnosu na njegovu potrošnju struje. Primera radi, ako je naznačeno da neki uređaj ima COP koeficijent 3, to znači da on u proseku 3 puta više energije emituje u odnosu na energiju koju potroši. Ovaj koeficijent je različit za grejanje i hlađenje i u zavisnosti je od spoljne temperature.