NOVI SAD – MDV elektronik

Servis i ugradnja klima uređaja

Branislava Borote 17

21000 Novi Sad

063/541-770, 021/493-791

MDV ELEKTRONIK UGRAĐUJE SAMO FUJITSU KLIMA SISTEME

Firma bavi projektovanjem i izvođenjem mašinskih instalacija, grejanja, klimatizacije i ventilacije, izvođenjem instalacija, servisiranjem i održavanjem opreme i uređaja za klimatizaciju.