Filteri u klima uredjajima

Koji su filteri u klima uredjajima zavisi od proizvođača klima. Filteri pročišćavaju vazduh i sakupljaju prašinu, dok kod nekih modela filteri mogu uništavati bakterije i pročišćavati vazduh od raznih vrlo neprijatnih mirisa. Postoje modeli klima koji imaju i jonizator (filter koji proizvodi osvežavajući vazduh u vašem domu).

Tokom dužeg perioda korišćenja filteri u klima uredjajima se vremenom dosta zaprljaju. Veoma je važno čistiti filtere zbog čistoće vazduha u vašem prostoru. U zavisnosti od zagađenosti vazduha u prostoriji preporučljivo je čistiti filter na svakih dvadeset do trideset dana, ako je u prostoriji dosta zagađen vazduh, ili na neki duži period ako vazduh u prostoriji nije previše zagađen ili ako spoljšnja jedinica nije na vrlo prometnoj ulici.

Produžite vek trajanja klime

Filteri u klima uredjajima  se moraju redovno čistiti jer na taj način olakšavamo rad uređaja a samim tim i njegov vek trajanja. Očigledno je iz tih razloga potrebno redovno brinuti o njegovoj čistoći da bi uređaj duže trajao.

Pranje filtera se obavlja pod mlazom vode ili usisavanjem prašine a potrebno ih je predhodno izvaditi iz unetrašnje jedinice. Možete i sami da naučite da izvadite i operete vaš filter na klima uređaju.

filteri za klime

N A M E Š T A N J E  A N T I B A K T E R I O L O Š K O G  F I L T E R A U KLIMAMA

• Otvoriti prednji poklopac unutrašnje jedinice vrlo lagano ravnomerno povući sa obe strane, maska će se
otvori prema gore.
• Filter namestiti u okvir.
• Staviti okvir sa filterom u odgovarajuće mesto pod poklopcem unutrašnje jedinice.
• Filter staviti pravilno u unutrašnju jedinicu.
• Zatvoriti prednji poklopac unutrašnje jedinice. Poklopac zatvoriti pravilno.
• Ukoliko se poklopac ne zatvori pravilno, proverite položaj okvira filte.

Koja je funkcija filtera u klima uređaju?

Filteri u klima uredjajima imaju osnovnu funkciju da zaštite sistem motora ventilatora od akumulacije prašine i prljavštine, čime bi se izazvali mehanički kvarovi. Vrlo je važno imati čist i kvalitetan vazduh u prostorijama u kojima živite. Filteri za vazduh su generalno dizajnirani da neutrališu prašinu, polen, buđ, bakterije, dim, dlake kućnih ljubimaca i druge čestice, kao i da se produži životni vek kompresora i ostalih komponenti u klima uređajima.

Većina kuća koja se sada gradi, generalno su čvršća i  grade se sa mnogo više izolacije. Dok su ove promene danas sastavni deo gradnje i daju više efikasne energije, oni takođe stvaraju mnogo više problema tokom filtracije. Čestica i zagađivači postali su  zarobljeni i na kraju se zadržavaju unutar vašeg stana, talože se na tepisima, podovima i ostalih površina.

Filteri u klima uredjajima moraju redovno da se čiste

Kada se redovno čisti filter (a kad je potrebno i menja), dobar kvalitet filtera za vazduh u vašem stanu će smanjiti iznos ovih čestica zagađivača, koju vaša porodicu udiše. Neka vaš klima uređaj radi efikasno i da se redovnim čišćenje filtera smanji ukupna  potrošnje energije. Prodaja klima i svih filtera u prodavnici klima uređaja Samsara Beograd. Takođe radimo servisiranje i čišćenje klima uređaja u garantnom (do 7  godina) ili vangarantnom roku.