Energetska efikasnost inverter klima beograd

Energetska efikasnost klima uredjaja

Energetska efikasnost klima uredjaja je jedna od najvažnijih stvari pri kupovini klime za Vaš dom ili poslovni prostor.

Energetska efikasnost klima uredjaja

Energetska efikasnost klima uredjaja ima svoje Energetske oznake koje vam pomažu da napravite pravi izbor u kupovini klima uređaja. Skala energetskih razreda prikazana je strelicama sa slovnim oznakama od “A” do “G” i strelicama različitih dužina i boja. Energetska oznaka “A” označava uređaje koji troše najmanje električne energije, odnosno, energetski najefikasnijie uređaje. Energetska oznaka “G” označava uređaj sa najvećom potrošnjom energije odnosno najmanje energetski efikasan uređaj. Slovna oznaka energetskog razreda prikazana je sa desne strane slike koja prikazuje energetsku efikasnost uređaja.

energetske klase

Važno je zapamtiti da bolja energetska klasa ne znači i veću cenu proizvoda, ali obavezno znači manju potrošnju električne energije i manje troškove. Cena klima uređaja zavisi i od drugih faktora od kojih su najbitnije: proizvođač uređaja, zemlja porekla, tehničke karakteristike, i slično. Dva proizvoda istih ili sličnih karakteristika, ali različitih proizvođača, mogu imati različite cene.

Kod inverter klima uređaja Energetska efikasnost klima uredjaja predstavlja odnos dobijene toplotne, odnosno rashladne energije, u odnosu na potrošenu električnu energiju. Spisak svih enegetskih klasa možete videti na slici desno.

Energetska efikasnost klima uredjaja je jako bitan faktor prilikom izbora klime.